Ototo Design 尼斯湖水怪茶漏/Baby Nessie

¥98.00

购买产品

SKU: sku0617-5 分类: ,

描述

尼斯湖水怪宝宝茶漏 (Baby Nessie Tea infuser)是继OTOTO DESIGN 尼斯湖系列之后的第三个作品,前两个作品分别是尼期湖汤勺,尼期湖漏勺。

品牌:OTOTO DESIGN

国家:以色列

品名:尼斯湖水怪宝宝茶漏/Baby Nessie Tea infuser

尺寸:5 x 5.5 x 15 cm

返回顶部